Personal tools
You are here: Home Akce Přednáška ČSE - Pavel Mertlík (hlavní ekonom Raiffeisenbank, a.s.) a Tomáš Holub (viceprezident České společnosti ekonomické, ředitel sekce měnové a statistiky ČNB)

Přednáška ČSE - Pavel Mertlík (hlavní ekonom Raiffeisenbank, a.s.) a Tomáš Holub (viceprezident České společnosti ekonomické, ředitel sekce měnové a statistiky ČNB)

TÉMA: VSTUP ČR DO EUROSYSTÉMU V KONTEXTU S REFORMOU VEŘEJNÝCH FINANCÍ A S KURZOVÝM REŽIMEM ČNB

What
  • Seminář/přednáška ve spolupráci s Českou společností ekonomickou
When Mar 21, 2005
from 01:00 PM to 04:00 PM
Where Aula Jihočeské univerzity
Add event to calendar vCal
iCal

Téma: VSTUP ČR DO EUROSYSTÉMU V KONTEXTU S REFORMOU VEŘEJNÝCH FINANCÍ A S KURZOVÝM REŽIMEM ČNB.

pozvanka_mertlik_holub_21_03_05.pdf

 

Informace ze semináře regionální pobočky v Český Budějovicích „Vstup ČR do ekosystému v kontextu s reformou veřejných financí a s kurzovým režimem ČNB“

(T. Holub)

 

Na tomto semináři pořádaném pobočkou ČSE v Českých Budějovicích ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou 21. března 2004 vystoupili T. Holub (ČNB, viceprezident ČSE) a P. Mertlík (Raiffeisenbank, prezident ČSE).

 

V prvním vystoupení diskutoval T. Holub měnové souvislosti přijetí eura v nových členských zemích EU. Upozornil na existenci dvou skupin, které se liší z hlediska ekonomických charakteristik, stávajícího režimu měnové politiky i strategie přijetí eura. Zatímco Baltské země a Slovinsko mají již teď kurz navázaný na euro a chtějí tuto měnu přijmout rychle, ostatní země mají flexibilnější kurzový režim, cílují inflaci a přijetí eura je směřováno ke konci tohoto desetiletí. Dosažený stupeň nominální konvergence je značný a dává dobrou výchozí základnu pro splnění maastrichtských kritérií v měnové oblasti. S těmito kritérii jsou však obecně spojeny některé sporné otázky, která by měly být diskutovány (interpretace inflačního kritéria navázaná na tři země s nejnižší inflací, dualita cílů v ERM II, nejasná interpretace kritéria kurzové stability, asymetrický charakter kritérií). Na závěr byla představena česká strategie přijetí eura a stručně zmíněny analýzy, které každoročně provádí ČNB ve spolupráci s MF za účelem vyhodnocení stupně připravenosti ČR na převzetí eura.

 

Ve druhém vystoupení se P. Mertlík zamýšlel nad nezbytnými reformami ve fiskální oblasti. Zdůraznil, že s ohledem na aktuální příznivý vývoj veřejných rozpočtů je možno dosáhnout formálního splnění fiskálních maastrichtských kritérií relativně s malými obtížemi. Z dlouhodobého hlediska však udržitelnost veřejných rozpočtů závisí na realizaci klíčových reforem, které musí reagovat na výzvy, jimž čelí všechny vyspělé země (globalizace a mezinárodní daňová konkurence, stárnutí populace, vznik ekonomiky založené na znalostech atd.). Zmínil mimo jiné reformu penzijního systému, zdravotnictví a školství, kde by princip „bezplatnosti“ měl být nahrazen hlediskem „dostupnosti“, tak aby cílů hospodářské politiky bylo dosaženo co nejefektivněji a posílil se princip individuální zodpovědnosti. Po skončení přednášky účastníci semináře diskutovali mimo jiné otázky spojené s reformou Paktu stability a růstu, kurzovým režimem na cestě do eurozóny, rizikem spekulativních toků kapitálu během členství v ERM II apod.