Personal tools
You are here: Home Akce Přednáška ČSE - Pavel Kysilka (Česká spořitelna, a.s.)

Přednáška ČSE - Pavel Kysilka (Česká spořitelna, a.s.)

TÉMA: ROZŠIŘOVÁNÍ EU A EKONOMICKÁ STRATEGIE ČR.

What
  • Seminář/přednáška ve spolupráci s Českou společností ekonomickou
When Nov 14, 2005
from 01:30 PM to 04:00 PM
Where Aula Jihočeské univerzity
Add event to calendar vCal
iCal

pozvanka_kysilka_14_11_05_v1.pdf

 

Informace ze semináře „Rozšiřování EU a ekonomická strategie ČR“

Seminář, spolupořádaný Českou spořitelnou, českobudějovickou pobočkou ČSE a katedrou účetnictví a financí ZFJU se uskutečnil dne 14.11 v aule Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na semináři vystoupil Pavel Kysilka (člen představenstva a náměstek generálního ředitele České Spořitelny). V úvodu svého vystoupení zmínil fakta, která jsou nedotčena členstvím ČR v EU, ale jsou relevantní k predikci a porozumění pozice ČR v EU a pro formování budoucí ekonomické strategie ČR. Jedná se zejména o velikost české ekonomiky (0,8% HDP EU-25 a 2,2% populace EU-25, údaje roku 2004) a otevřenost české ekonomiky (exporty a importy činí 125% HDP, 2004). Skutečnost, že česká ekonomika je malá a velmi otevřená není pouhým kvantitativním faktorem, ale také určitým typem makroekonomického chování ekonomiky, které umožňuje pochopit a nastavit vhodnou makroekonomickou politiku a nalézt pozici ČR v EU.

Řečník zhodnotil ekonomické dopady integrace ČR do EU. Zatímco hodnocení samotného vstupu bylo při krátkodobém pohledu neutrální, velmi pozitivní dopad lze nalézt u předvstupní přípravy. Významné byly pozitivní dopady na FDI, inflaci, ekonomický růst, ale také na daňovou a právní oblast. Je zřejmé, že důležitou otázkou a stále jak nominální, tak reálná konvergence. I přes to, že současný ekonomický růst v ČR lze považovat za velmi dobrý, růstový diferenciál 2pb. oproti EU naznačuje vyrovnání ekonomické úrovně ČR a EU zhruba v roce 2033. Toto datum neodpovídá očekávání občanů země ani historické tradici. Růstový diferenciál 4pb. by znamenal dostižení EU již v roce 2015. Tohoto diferenciálu však nelze dosáhnout bez adekvátních ekonomických politik a strukturálních reforem, které, společně s globální ekonomickou situací, mohou být rozhodujícím růstovým faktorem české ekonomiky.

V další části semináře se Pavel Kysilka věnoval problematice přijetí EUR Českou republikou. Byla bilancována „pro“ a „proti“ zavedení jednotné měny a definovány dvě klíčové otázky: Jak maximalizovat přínosy a minimalizovat negativní efekty zavedení EUR? Jaké EUR přijmeme? Z hlediska připravenosti ČR na přijetí EUR lze hovořit o připravenosti technické a organizační, která by neměla být problémem (objevilo se srovnání s měnovou odlukou v roce 1993), o splnění maastrichtských kritérií, kde by bylo lépe kritéria splnit s rezervou, a o připravenosti ekonomické (flexibilita a mobilita trhu práce, prostor pro fiskální manévry,  rozvoj podnikatelského prostředí, důchodová reforma atd.), která je klíčová. Nelze zapomenout ani na připravenost samotné eurozóny, kde je třeba klást důraz na přiblížení se eurozóny optimální měnové oblasti, což se neobejde bez liberálních strukturálních reforem. V této souvislosti byla zmíněna i nejistota budoucí fiskální disciplíny vzhledem k nové podobě paktu stability a růstu. Pravděpodobnost uvolněné fiskální disciplíny a následného zpřísnění monetární politiky lze považovat za vysokou. Důvod lze spatřovat také v tom, že benefity fiskální disciplíny jsou externalizovány na celou oblast, zatímco náklady na fiskální disciplínu jsou internalizovány lokálně.

V závěru semináře zaznělo přesvědčení, že EU by neměla být použita k prosazení jakéhokoliv modelu jako standardu. Původní principy EU, jako je volný pohyb zboží, služeb, práce a kapitálu, jsou příznivé pro malé a otevřené nové ekonomiky EU. Tyto principy by měly být podpořeny proti „národním zájmům vlád a představitelů některých zakladatelských států. Klíčové je trvat na konkurenci právních a daňových systémů jednotlivých členských zemí a na návratu k původním kritériím a principům fiskální disciplíny.

 Milan Jílek