Personal tools
You are here: Home Akce Přednáška ČSE - Michaela Erbenová (ČNB)

Přednáška ČSE - Michaela Erbenová (ČNB)

TÉMA: INTEGRACE DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM V ČR

What
  • Seminář/přednáška ve spolupráci s Českou společností ekonomickou
When Nov 01, 2006
from 11:00 AM to 04:00 PM
Where Aula Jihočeské univerzity
Add event to calendar vCal
iCal

pozvanka_erbenova_01_11_06.pdf

 

Informace ze semináře

(M. Jílek)

Dne 1. listopadu 2006 se v prostorách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnil seminář pořádaný českobudějovickou pobočkou ČSE ve spolupráci s ČNB a katedrou účetnictví a financí ZFJU na téma „Integrace dohledu nad finančním trhem v ČR“, s nímž vystoupila vrchní ředitelka ČNB, členka bankovní rady paní Ing. Michaela Erbenová, Ph.D.

Paní Erbenová nejprve předestřela obecný přehled možných regulačních a dohledových politik a institucí, tedy přístupy „macroprudential supervision“ a „microprudential supervision“, přístup zdůrazňující ochranu spotřebitele a dále aspekt hospodářské soutěže. Současné trendy a tendence ve světě, zejména globalizace, internacionalizace finančního zprostředkování a inovace finančních produktů a rozhodující role finančních konglomerátů na finančních trzích, si žádají nový adekvátní přístup ze strany regulátorů. V mnoha zemích je častou reakcí regulátorů na nové trendy integrace dosud specializovaných institucí dohledu do jedné nebo dvou institucí. Paní Erbenová rozebrala výhody a možné problémy integrovaného systému regulace a dohledu. Česká republika zvolila integraci do jediné instituce. Dohledem nad celým finančním trhem byla pověřena Česká národní banka od 1.4.2006, současně odpovědnost za primární legislativu přešla na Ministerstvo financí ČR a také byl vytvořen Výbor pro finanční trh jako poradní orgán ČNB. Paní Erbenová podrobně rozebrala důvody, které vedly k tomuto řešení, a očekávané efekty. V této souvislosti předestřela detailní přehled současné struktury finančního trhu v České republice. Zároveň s rozborem argumentů pro sloučení dohledu do ČNB vyvrátila možné argumenty proti. Vysvětlila např., že provádění měnové politiky a dohledu nad finančním trhem souběžně nemusí být konfliktní. Seznámila posluchače s pokračující integrací dohledu, po institucionální integraci by nyní (předpokládá se v roce 2008 a dále) měla následovat druhá etapa a sice určitá reálná integrace, která bude obnášet integraci pravidel a postupů a nové uspořádání dohledu v rámci ČNB založeného na nových přístupech a principech. Celoevropskou integraci regulace a dohledu nad finančními trhy není třeba očekávat, neboť úplné harmonizaci brání určité faktory. Implementace regulatorních pravidel a jejich dohled zůstávají národní záležitostí.

Po přednášce byly na paní Erbenovou směrovány dotazy týkající se např. řešení ochrany spotřebitele a problematika úvěrových a neúvěrových institucí na finančním trhu.