Personal tools
You are here: Home Akce Přednáška ČSE - Luboš Komárek, Michal Hlaváček (ČNB)

Přednáška ČSE - Luboš Komárek, Michal Hlaváček (ČNB)

TÉMA: BUBLINY NA TRZÍCH AKTIV

What
  • Seminář/přednáška ve spolupráci s Českou společností ekonomickou
When Dec 10, 2009
from 01:15 PM to 04:00 PM
Where F4
Add event to calendar vCal
iCal

Pozvánka ZDE.

Informace ze semináře na půdě Ekonomické fakulty: Bubliny na trzích aktiv

Ekonomická fakulta JU ve spolupráci s Českou společností ekonomickou uspořádala dne 10. 12. 2009 další z řady seminářů zaměřených na aktuální teoretické i praktické problémy ekonomie. Řečníci doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., MSc., MBA (ČNB, Prezident ČSE) a PhDr. Michal Hlaváček Ph.D. (ČNB) nabídli několika desítkám posluchačů z řad studentů i odborné veřejnosti velmi aktuální témata: „Bubliny na trzích aktiv: Mají centrální banky reagovat na bubliny na trzích aktiv? Vývoj na trhu nemovitostí v ČR: Žije se v Praze draze nebo blaze?“ Moderátory semináře byli Ing. V. Jandík (ČNB) a doc. Ing. M. Jílek, Ph.D. (EF JU). Seminář byl zakončen téměř hodinovou diskusí.

První část semináře, vedená L. Komárkem, se týkala měnové politiky a cen aktiv. Byly definovány výchozí pojmy týkající se cen aktiv, tedy cen akcií, obligací, měn a nemovitostí a dále pak transmisní mechanismy měnové politiky ve vztahu k jednotlivým aktivům. Klíčovou otázkou bylo, zda a jakou roli by měly hrát ceny aktiv při nastavování měnové politiky a to zejména v malých otevřených ekonomikách typu ČR? Byly vymezeny dva hlavní názorové proudy na tuto tématiku a následně diskutována otázka přímé reakce měnové politiky na vývoj cen aktiv. Další část byla věnována výsledkům empirického pozorování, z nichž vyplynula bublina na trzích aktiv kolem roku 2003 a před finanční krizí.  Na závěr byla prezentována hospodářsko-politická doporučení, kdy vzhledem k vyšší informační citlivosti cen aktiv by centrální banky měly jen velmi opatrně a rezervovaně vyhodnocovat signály z těchto trhů. Centrální banky by měla ceny aktiv (nejen finančních) sledovat, nikoliv však cílovat. Pokud se jedná o nově přijaté země do EU, centrální banky by, vzhledem k rozvíjejícímu se charakteru trhu, nedostatečné sladěnosti trhů, pravděpodobné podhodnocenosti aktiv, spíše reagovat neměly. Přísnější měnová politika pravděpodobně nepřispěla k sladěnosti ekonomiky se zeměmi eurozóny.

Na úvodní část navázal M. Hlaváček, který se soustředil na ceny nemovitostí. Úvod byl věnován charakteristice a specifikám trhu nemovitostí a důvodům, proč je důležité sledovat ceny nemovitostí. Byly popsány jednoduché indikátory udržitelnosti cen nemovitostí a s jejich využitím následně analyzovány ceny bytů v mezinárodní perspektivě, výnos z pronájmu bytu v rámci vybraných měst ČR a indikátor Price-to-Income opět v rámci vybraných měst. Následovalo představení ekonometrického modelu vysvětlujícího ceny nemovitostí. Empirická analýza cen za ČR a za jednotlivé regiony (analýza časových řad a panelová regrese) se snažila určit faktory ovlivňující ceny nemovitostí a rozlišit období nadhodnocených cen nemovitostí. Ve výsledcích bylo možné rozeznat vysoký růst cen nemovitostí v ČR před vstupem do EU, následnou stagnaci nebo dokonce pokles cen po vstupu do EU a růst cen v letech 2007 a 2008, přičemž období růstu byla jen částečně vysvětlena fundamentálními faktory. Regionální analýza ukázala vyšší míru nadhodnocení v regionech s vyššími cenami nemovitostí.

Ing. Miroslava Šafránková

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.

Katedra účetnictví a financí

Ekonomická fakulta