Personal tools
You are here: Home Akce Přednáška ČSE - Jan Frait a Adam Geršl (ČNB)

Přednáška ČSE - Jan Frait a Adam Geršl (ČNB)

TÉMA: SVĚTOVÁ ÚVĚROVÁ KRIZE A FINANČNÍ STABILITA V ČR

What
  • Seminář/přednáška ve spolupráci s Českou společností ekonomickou
When Jun 12, 2008
from 11:00 AM to 01:20 PM
Where místnost 301, děkanát EF
Add event to calendar vCal
iCal

pozvanka_12_06_08.pdf

 

Informace ze semináře „Světová úvěrová krize a finanční stabilita v ČR”.

(M. Jílek)

Seminář ČSE, uspořádaný ve spolupráci ČSE, ČNB a EF JU, se uskutečnil na dne 12.6.2008 na půdě Ekonomické fakulty JU v Českých Budějovicích. Řečníci J. Frait a A. Geršl (ČNB) nabídli dvěma desítkám posluchačů velmi atraktivní a aktuální téma finanční stability ČR v souvislosti s probíhající světovou úvěrovou krizí. Moderátory semináře byli V. Jandík (ČNB) a M. Jílek (EF JU).

Vystupující se, v souvislosti s ČNB čerstvě zveřejněnou „Zprávou o finanční stabilitě 2007“, věnovali zejména vývoji reálně ekonomiky v roce 2007, trhům aktiv včetně trhu nemovitostí, vývoji ve finančním sektoru a vývoji sektoru nefinančních podniků a domácností.

Z vystoupení vyplynulo, že dopad úvěrové krize ve vyspělých zemích neměl v roce 2007 významně negativní dopad na finanční stabilitu české ekonomiky, přičemž i výhled na nejbližší dva roky je v tomto směru optimistický. Byly prezentovány i faktory posílení finanční stability v uvedeném období (vysoká míra rentability aktiv a kapitálu zejména bank, vysoká schopnost bank financovat úvěry z bankovních depozit, zlepšení finanční situace v sektoru nefinančních podniků, pokles relativní váhy veřejného deficitu a veřejného dluhu, snížení deficitu běžného účtu platební bilance aj.).

Řečníci však uvedli i rizikové faktory pro finanční stabilitu, za které lze považovat možnost prohloubení úvěrové krize a výraznější hospodářské zpomalení v zahraničí, setrvání CZK na silných pozicích, snížení dynamiky hosp. růstu v ČR a pokles dynamiky příjmů domácností a firem v ČR. Zřejmě nejvýznamnějším rizikovým trendem je cenový vývoj na trhu nemovitostí ve spojení s úvěrováním developerských společností. V reakci na toto riziko ovšem finanční systém projevuje autostabilizující funkci ve formě zpřísňování úvěrových podmínek úvěru na bydlení a úvěrů developerským společnostem. Do budoucna rizikovým jevem je také strmý růst nákladů na uzavírání nových smluv v oblasti penzijního připojištění.

V závěru semináře probíhala diskuse, která se dotýkala zejména vývoje trhu nemovitostí, poskytování půjček domácnostem nebankovními subjekty i nejasné expozici vůči kurzovému a kreditnímu riziku u nadnárodních společností.